Turkey
  |   Yardım


Site Yönetmeliği

Kayıt ve Şartlar

www.avon.com.tr ya da Avon Kozmetik Ürünleri Sanayi ve Tic. A.Ş. tarafından işletilen herhangi bir internet sitesini kullanarak, belirtilen kullanım şartlarına uyacağınızı kabul etmiş bulunmaktasınız. Eğer bu politikayı kabul etmiyorsanız, lütfen Avon'un internet sitelerini kullanmayınız. Avon bu kayıt ve şartları kısmen ya da tamamen, herhangi bir zamanda, açıklama yaparak ya da yapmayarak değiştirme hakkına sahiptir. Avon'un internet sitelerine girmeden önce bu kayıt ve şartları kontrol etmelisiniz. Avon'un sitelerini kullanmaya devam etmeniz, kayıt ve şartlardaki değişiklikleri kabul ettiğiniz anlamını taşıyacaktır.

Kısıtlı Kullanımlar

Avon'un internet sitesi, internet sitesinin sahibi olan Avon Kozmetik Ürünleri Sanayi ve Tic. A.Ş tarafından işletilmektedir.(Metinde 'AVON', 'biz', 'bize' ve 'bizim' olarak atfedilmiştir). Avon internet sitelerinin telif hakları Türkiye telif hakları yasalarına ve kullanımda olduğu diğer ülkelerin telif hakları yasalarına göre korunmaktadır. İstisna olmaksızın , Avon sitelerinin içeriğini oluşturan hiçbir öğe, kopyalanamaz, yeniden üretilemez, dağıtılamaz, yeniden basılamaz, yüklenemez, yayınlanamaz, başkalarına gönderilemez ve iletilemez. Ancak ticari içerik taşımayan kısımları, kişisel olarak bilgisayarınıza yüklemenizde bir sakınca yoktur. Böyle bir durumda kişi Avon'un internet sitelerinden ulaştığı materyallerin telif haklarının Avon'a ait olduğunu belirtmeyi, ilgili yazılara atfetmeyi, ilgili ticari markaya ait kısıtlamalara ve yasal zorunluluklara uyacağını kabul eder. İndirilen bu materyaller hiçbir şekilde ticari amaçlı kullanılamaz. İlgili materyallerin değiştirilerek yada farklı amaçlar için kullanılması Avon'un telif ve tescil haklarının çiğnenmesi anlamına gelmektedir. Avon internet sitesinde yer alan 'Avon' ve diğer Avon tescilli markaları, ticari isimleri, hizmet markaları ve logoları Avon Kozmetik Ürünleri Sanayi ve Tic. A.Ş. ve iştiraklerinin tescili altındadır. Avon'un internet sitelerindeki içeriğe ait bu kayıt ve şartlarda ifade edilmemiş diğer kullanımlar, kesinlikle yasaklanmıştır.

Bültenler ve e-postalar

Avon; Avon internet sitelerinin bir parçası olarak bülten ve e-posta fonksiyonları sunabilir. Ancak yasadışı, taciz edici, tehdit edici, ayartıcı, tiksindirici, hakaret edici, küçük düşürücü, müstehcen, pornografik, istismar edici, müptezel, ahlaka aykırı, cinsel açıklık muhteva eden e-posta ve bültenler, hukuki sorumluluk doğurabileceğinden veya yürürlükteki kanuna karşı gelebileceğinden, bir suç unsuru taşıyabilir. Bu nedenle bu tür e-posta ve bültenler sunulmamalıdır. Telif hakları, patenti, tescili bir başka kuruma ait öğeler, ilgili kurumun izni olmadan sunulmamalıdır. Hiç bir materyal, promosyon, reklam yada hiçbir ürünün satış şekli taklit edilemez. Avon sitesi kullanıcılarının başka bir interaktif ticari hizmet veya organizasyona üye olmalarını sağlamaya çalışmak kesinlikle yasaktır. Kullanıcı yukarıda belirtilen konularda herhangi bir kısıtlama olmaksızın, Avon internet siteleri aracılığıyla (sohbet, bülten, e-posta veya yarışma gibi) ortaya çıkan her türlü öneri, bilgi yada materyalin kullanım haklarını daimi olarak bütün dünyada, geri alınamayacak şekilde Avon'a vermeyi garanti eder. Avon ilgili öneri, bilgi yada materyali istediği şekilde değiştirme, düzenleme, yayınlama, üretme veya herhangi bir yayın organı aracılığıyla dağıtımını yapma hakkına sahiptir. Ancak yukarıda belirtilen durumun aksine, siteye sunulan her türlü kişisel bilginin (ad, adres, telefon numarası vb.) korunması Avon Güvenlik ve Gizlilik Talimatnamesine göre korunacaktır. Avon, kişisel bilgi isteme yada gerekli kişisel bilgiler ile ilgili değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Kullanım Sınırı

Eğer aksi belirtilmediyse sitedeki promosyon amaçlı ürünler sadece Türkiye'de mevcuttur. Avon bu siteyi Türkiye'deki ofislerinden kontrol etmektedir. Bu sitede yayınlanan ürünlerin diğer bölgelerde de satıldığı ile ilgili Avon herhangi bir garanti vermez. Diğer ülkelerden bu siteye giriş yapan kişiler kendi insiyatifleri dahilinde kendi yerel kanunlarını kabul etmiş sayılır.

İtirazlar

Avon internet sitesinden ulaşılan bilgilerin doğruluğu, zamanlaması ya da herhangi bir bilgiye Avon sitesinden ulaşılabileceğine dair bir teminat vermez. Bu bilgileri kullanarak, kullanıcı tüm riski kabul etmektedir. Avon, sitede yer alan bilgilerin virüse ya da diğer dış etkenlere karşı korunaklı olduğuyla ilgili herhangi bir garanti vermez.

Bağlantılı Linkler

Avon herhangi bir üçüncü partiye bağlı değildir, herhangi bir sponsorla iş birliği içerisinde değildir. Avon sitesinden herhangi bir üçüncü siteye giden linklerin doğruluğu, içeriği hakkında herhangi bir sorumluluğu kabul etmez. Avon sitesi üzerinden ulaşılan sitelerden satın alınan ürünler hakkında Avon herhangi bir garanti vermez çünkü bu siteler tamamen Avon'dan bağımsız firmalar tarafından kurulup yönetilmektedir. Avon bu sitelerin doğruluğu, güvenilirliği ve içerdiği bilgileri doğrulamak yolunda herhangi bir adımda yer almadığı için bu sitelerden yapılan satın almaları onaylamamaktadır. Üçüncü bir partiyle paylaşılan bilgilerin güvenilirliği hakkında hiçbir garanti vermemektedir. (Bunlar kredi kartı ve diğer kişisel bilgileri içermektedir.)

Mesuliyet

Avon web sitesinin kullanimindan veya yanlış kullanılmasından kaynaklanan direkt, dolaylı, özel, önemli veya tesadüfi herhangi bir hasardan dolayı Avon sorumlu değildir.

Tazminat

Site yönetmeliğine aykırı davranışlar, interaktif medya ile kötü amaçlar çerçevesinde paylaşılan bilgiler sebebiyle kişi, Avon'un, çalışanlarının ya da diğer partilerin zararlarını ödemekle yükümlüdür.

Anlaşmazlık Hali

Bu terimler ve koşullar T.C kanunlarıyla yönetilmektedir. Bu koşullarla alakalı olarak doğabilecek anlaşmazlıkların çözümü için T.C. hukukuna uygun olarak T.C. mahkemeleri yetkilidir. Mahkeme kararı taraflar için kesin ve nihaidir. Eğer herhangi bir provizyon kanunsuz, geçersiz veya uygulanamaz ise bu geri kalanların geçerliliğini ve uygulanabilirliğini etkilemeyecektir. Bu bütün bir antlaşmadır ve iki tarafın da onayı olmadan değiştirilemez.Site Yönetmeliği